Ponuka

Cena stavby na kľúč obsahuje

 • zemné práce s presunom zeminy, osadenie rodinného domu podľa projektovej dokumentácie
 • štrkový podsyp pod základy a zhutnený násyp pod dosku
 • základové konštrukcie - pásy, pätky, základovú dosku
 • hydroizoláciu proti zemnej vlhkosti, penetračný náter
 • obvodové a vnútorné nosné murivo z betónových tvárnic
 • vnútorné deliace priečky
 • stropná konštrukcia drevená
 • drevený krov s protipliesňovým náterom
 • podbitie viditeľných častí krovu tatranským profilom alebo OSB a následná fasádna omietka
 • strešná krytina vrátane doplnkov, strešná fólia
 • klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu alebo lakoplast
 • komínový systém z betónových tvárnic a šamotových vložiek
 • vonkajšie okná a dvere
 • garážové vráta výklopné/sekčné
 • vnútorné inštalácie-vodovod, kanalizácia, elektroinštalácia končiace 1 meter od domu
 • kotol a zásobník TÚV / kúrenei elektrické podlahové
 • doskové (rebríkové) vykurovacie telesá
 • vápenno-cementové omietky vnútorné
 • zateplenie vonkajších obvodových konštrukcií fasádnym polystyrénom
 • vonkajšia silikátová omietka
 • zárubne oceľoplechové s náterom alebo obložkové
 • sádrokartónový podhľad v podkroví
 • interiérové dvere fóliované s kovaním
 • tepelné izolácie podláh
 • tepelné izolácie stropov (podkrovia) vrátane parozábrany
 • betónový poter podláh
 • obklady a dlažby v sociálnych zariadeniach
 • zariaďovacie predmety: umývadlá, vaňa, WC, sprcha, výtokové armatúry
 • elektro-vypínače, zásuvky
 • vnútorné maľby stien a stropov - farba biela

Všetko zrealizujeme podľa vašich predstav sme flexibilná firma a vieme sa prispôsobiť predstavám zákaznika

Cena výstavby RD je zväčša rozdelená na cenu stavebného materiálu (cca. 60%) a cenu práce (cca. 40%)

Je potrebné prihliadnuť aj na cenu rodinného domu bez suterénu, ktorá pri domoch tvorí nezanedbateľnú finančnú časť.

Vonkajšie prípojky inžinierskych sietí, terasy, okapové chodníky, spevnené plochy, obklad schodiska, zábradlia, kuchynská linka, krb, svietidlá, podlahy v obytných miestnostiach, bleskozvod, alarm, TV rozvody a antény, oplotenie pozemku, záhradné úpravy, odvoz a poplatky za stavebný odpad a výkopovú zeminu, tvoria vedľajšie rozpočtové náklady, ktoré vždy riešime idividuálne podľa objemu stavby . Vy si projekt domu vyberiete - a my Vám dom postavíme

(c) 2010 B